Materiály získané z katastrálních map   Materiály získané z katastrálních map   Materiály získané z katastrálních map   Informace & Historie Historické informace týkající se Sv. Kateřiny a domu Nr. 12 se v současné době dohledávají. O výsledcích bádání Vás budeme průběžně informovat.   Ves na Kateřinském potoce prvně zmíněna r. 1306, nyní část obce Rozvadov. Barokní kostel sv. Kateřiny v podobě z r. 1792 postaven na místě kaple ze 14. stol. Na křižovatce Diana - Rozvadov barokní špýchar z roku 1776. Východně na vrchu Tomáška (531 m n. m.) 35 m vysoká rozhledna z r. 2001, zvaná též Milíře podle osady pod vrchem. telefonní kontakt: +420 723 562 947